Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anthonominitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthonomusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthonomussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthonomus (Anthonomus) piri Kollar, 1837
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046267    taxon code: 5326
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Anthonomus piri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 109
 • Publications: 53
 • Collections: 4
 • Publication authors: 48
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 3

Taxon description
Gatunek zamieszkujący południową, środkową i wschodnią część Europy; notowany ponadto ze szwedzkiej wyspy Olandii. W Polsce, z wyjątkiem wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Bionomia i cykl życiowy kwieciaka gruszkowca są poznane dość dobrze. Żyje na różnych gatunkach grusz — Pirus L. Po diapauzie letniej, trwającej od końca czerwca do końca sierpnia, imagines ukazują się w koronach drzew, gdzie prowadzą żer uzupełniający dla uzyskania dojrzałości płciowej. We wrześniu-listopadzie samice składają jaja do pączków kwiatowych, rzadko do liściowych. Jedna samica może złożyć 10-25 jaj. Larwy żerują w pączku przez jesień, a nawet zimą przy sprzyjających warunkach meteorologicznych; z jaj późno złożonych larwy legną się dopiero w drugiej połowie lutego i pierwszej połowie marca. Larwy wyżerają wnętrze pączków, następnie przepoczwarczają się w nich w kwietniu-maju. Stadium poczwarki trwa 2-3 tygodnie. Imagines wygryzają otwory w ścianie pączka i żerują około trzech tygodni na liściach i młodych pędach, następnie od połowy czerwca kryją się na spoczynek letni w szczeliny kory na pniach i grubych gałęziach. Kwieciak gruszkowiec jest zaliczony do szkodników w ogrodach i plantacjach owocowych.

Illustrations
... browse
Anthonomus
piri
External data sources