Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthophaginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthophagusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Dimorphoschelussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthophagus (Dimorphoschelus) melanocephalus O. Heer, 1839
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1040505    taxon code: —(1339b)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 1
 • Publications: no data
 • Collections: 1
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszaru alpejskiego. Z krajów sąsiadujących z Polską nie znany. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, wzmianki o występowaniu w Sudetach Wschodnich wydają się niewiarygodne. W Alpach występuje ponad górną granicą lasów w strefie kosodrzewiny i hal do około 2300 m n.p.m. Poławiany lokalnie i dość rzadko w gniazdach świstaków oraz na kwitnących krzewach i roślinach zielnych.

External data sources