Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Bostrichiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Bostrichoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Dermestidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Megatominaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthreninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthrenusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Helocerussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthrenus (Helocerus) polonicus M. Mroczkowski, 1951
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1016470    taxon code: 3018
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: M. Kadej
Data on distribution in Poland
Anthrenus polonicus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 47
 • Publications: 18
 • Collections: 7
 • Publication authors: 21
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek opisany stosunkowo niedawno z Polski, o niedostatecznie jeszcze poznanym rozsiedleniu — według M. Mroczkowskiego (1975) na wschód sięga prawie po Ural, na południu jest znany z zachodniej części Kaukazu, a zachodnia granica areału przebiega od Bałtyku przez Polskę, Czechosłowację, Węgry, wschodnią część Jugosławii i Bułgarię do Morza Czarnego. Larwy spotyka się pod odstającą korą, w mieszkaniach i budynkach gospodarczych, w zbiorach ornitologicznych i entomologicznych. Żerują na martwych owadach i wysuszonych trupach innych zwierząt. Imagines występują okresowo w maju-lipcu na kwiatach, przeważnie roślin biało kwitnących, zwłaszcza baldaszkowatych, gdzie odbywa się żerowanie na pyłku i nektarze oraz następuje kopulacja.

Illustrations
... browse
Anthrenus
polonicus
External data sources