Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aphodiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aphodiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aphodiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aphodiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Aphodiussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aphodius (Aphodius) foetidus (J.F.W. Herbst, 1783)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1012824    taxon code: 2491
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Aphodius foetidus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 61
 • Publications: 39
 • Collections: 5
 • Publication authors: 33
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony od Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Szwecji aż do Europy południowej i Afryki Północnej, notowany także z Zakaukazia i Syrii; w obszarze swego rozmieszczenia w miarę posuwania się z południa na północ i z zachodu na wschód coraz rzadziej spotykany. W Polsce szeroko rozprzestrzeniony od Bałtyku aż po Tatry, lecz rzadko i sporadycznie znajdowany. Występuje na ciepłych, odkrytych stanowiskach w ekskrementach krów i koni, w pryzmach kompostowych i wśród rozkładających się szczątków roślinnych. Postacie dorosłe po przezimowaniu ukazują się wczesną wiosną, larwy w maju, a nowe pokolenie późnym latem. Obserwowano osobniki fruwające.

Illustrations
... browse
Aphodius
foetidus
External data sources