Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aphodiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aphodiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aphodiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aphodiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Melinopterussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aphodius (Melinopterus) sphacelatus (Panzer, 1798)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1013135    taxon code: 2469
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Aphodius sphacelatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 126
 • Publications: 42
 • Collections: 8
 • Publication authors: 30
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w Afryce Północnej i prawie w całej Europie (z wyjątkiem skrajnych części północnych Fennoskandii), poza tym wykazywany z Kaukazu, Zakaukazia i północno-zachodniej części Azji. W Polsce gatunek pospolity, występujący nieraz razem z A. prodromus (Brahm), zarówno na niżu jak i w górach. Zasiedla różnego rodzaju ekskrementy, zwłaszcza bydła i koni, niekiedy także jest spotykany wśród rozkładających się szczątków roślinnych.

Illustrations
... browse
Aphodius
sphacelatus
External data sources