Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Aphthona — subordinate taxa:
Taxon count: 25
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Alticinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aphthonagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aphthona beckeri G.G. Jacobson, 1896
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1025283    taxon code: 4508
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Aphthona beckeri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 20
 • Publications: 13
 • Collections: 2
 • Publication authors: 13
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o niejasnym zasięgu występowania; obszar zasięgu zwartego obejmuje dorzecze górnego Dniestru i dolnej Wołgi, północny Kazachstan, Zabajkale i część zakaukaskich republik ZSRR, notowany poza tym z Polski i Słowacji. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w sześciu krainach południowych. Żeruje na różnych gatunkach wilczomleczów — Euphorbia L., w Polsce łowiony na wilczomleczu błyszczącym — E. iucida Wald. et Kit. (A. Warchałowski*).

Illustrations
... browse
Aphthona
beckeri
External data sources