Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Staphylininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Staphylininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Quediinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Astrapaeusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Astrapaeus ulmi (P. Rossi, 1790)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1040790    taxon code: 1782
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EX?
 

source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Astrapaeus ulmi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 8
 • Publications: 5
 • Collections: 3
 • Publication authors: 7
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w całej południowej Europie oraz w południowej części środkowej Europy. W Polsce znaleziony w końcu ubiegłego stulecia, tylko raz jeden, na jedynym stanowisku — i dlatego obecnie jego występowanie na naszym obszarze winno być potwierdzone nowymi materiałami. A. Horion (1965) stawia znak zapytania przy wzmiance o występowaniu omawianego gatunku w Polsce. Poławiany na murawach i trawnikach, gdzie występuje na miejscach ciepłych i wilgotnych w detrytusie, pod kamieniami i szczątkami roślinnymi.

External data sources