Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Staphylininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Staphylininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Tanygnathininasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Atanygnathusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Atanygnathus terminalis (W.F. Erichson, 1839)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1012233    taxon code: 1844
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Atanygnathus terminalis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 44
 • Publications: 21
 • Collections: 3
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek prawdopodobnie kosmopolityczny, wykazujący zróżnicowanie na kilka podgatunków znanych z Holarktyki, Obszaru Orientalnego i Australijskiego. Podgatunek nominatywny występuje w Palearktyce oraz w zachodniej i środkowej części Obszaru Orientalnego. W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Zasiedla moczary i torfowiska, gdzie poławiany wśród wilgotnych mchów z rodzaju Sphagnum Ehrh. i pod gnijącą roślinnością na pobrzeżach zbiorników wodnych i rowów.

Illustrations
... browse
Atanygnathus
terminalis
External data sources