Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Athetinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Athetinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Athetagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Mocytasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Atheta (Mocyta) orbata (W.F. Erichson, 1837)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1008315    taxon code: 2175
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Atheta orbata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 81
 • Publications: 48
 • Collections: 6
 • Publication authors: 50
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w całej Europie, notowany również z Afryki Północnej i Ameryki Północnej. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk zarówno na niżu, jak i w górach. Według K. Letznera (1884g) nie należy do fauny śląskiej. Pogląd ten okazał się jednak niesłuszny, gdyż później gatunek ten był kilkakrotnie notowany ze Śląska Dolnego. Spotykany w lasach wśród mchów, w ściółce, niekiedy pod napływkami i w gniazdach mrówek Formica rufa L.

External data sources