Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Denticollinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Denticollinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Athouinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Athousgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Haplathoussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Athous (Haplathous) subfuscus (O.F. Müller, 1764)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015343    taxon code: 2838
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Athous subfuscus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 1425
 • Publications: 157
 • Collections: 16
 • Publication authors: 113
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie prócz Półwyspu Iberyjskiego, południowej i zachodniej Francji oraz skrajnych prowincji północnych Fennoskandii, wykazywany też z Syberii Zachodniej i Kaukazu. W Europie Środkowej jest to najpospolitszy gatunek omawianego rodzaju. Występuje u nas w całym kraju prócz wyższych partii górskich. Pospolity na obszarach leśnych, może także zasiedlać sąsiednie tereny otwarte, jak łąki, pola uprawne i nieużytki. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i żyją do lipca. W tym czasie są poławiane zwykłe na krzewach, runie leśnym, trawach i roślinach zielnych. Larwy drapieżne, żyją w powierzchniowej warstwie gleby, zwłaszcza próchnicznej, pod płatami mchów, w ściółce, w miękkim, gnijącym drewnie leżącym na ziemi, a nawet w starych hubach zasiedlonych przez larwy innych owadów. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu. Wylęgnięte postacie dojrzałe zimują w powierzchniowej warstwie gleby, dlatego też niekiedy można je uzyskiwać już od sierpnia metodą wysiewania ściółki i gleby.

Illustrations
... browse
Athous
subfuscus
Photos
... browse
Athous
subfuscus
External data sources