Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Silinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Silinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Autosilisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Autosilis nitidula (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1016208    taxon code: 2948
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Autosilis nitidula - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 170
 • Publications: 50
 • Collections: 9
 • Publication authors: 37
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Gatunek rozsiedlony głównie w Europie Środkowej, zwłaszcza w jej części wschodniej, docierający na zachód do środkowego Renu, a na południe do północnych części Włoch i Serbii oraz do Siedmiogrodu i Ukrainy (najdalej wysuniętymi na wschód znanymi stanowiskami są Moskwa i Woroneż). W Polsce, choć nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i górzyste — w Sudetach znajdowano go na wysokościach do 1300 m n.p.m. Chrząszcz ten jest zwykle poławiany na kwitnącej borówce czarnej — Vaccinium myrtillus L., śliwie tarninie — Prunus spinosa L. i czeremsze zwyczajnej — Padus avium, Mill, oraz na bylinach z rodzaju starzec — Senecio L.
Na niżu i w pasie wyżyn pojawia się już z końcem kwietnia. Z początkiem maja obserwuje się często chrząszcze in copula. Pod koniec maja spotyka się wyłącznie samice. W Bieszczadach, ze względu na wyższe położenie, chrząszcze występują jeszcze w czerwcu. W rezerwacie Łężczak łowiłem je w grądzie niskim na szczyrze, miodunce i innych roślinach zielnych, typowych dla runa grądowego. W podobnych warunkach żyje ten gatunek w rezerwacie Zwierzyniec koło Oławy. Żyje w borze bagiennym, borze sosnowym świeżym i lesie mieszanym. Decydującym warunkiem występowania jest duży stopień wilgotności podłoża i mało zniszczona, pierwotna biocenoza lasu. Larwę opisał Verhoeff (1923) i Boving & Craighead (1931). Rozsiedlenie Silis nitidula w Polsce jest częstsze niżby to wynikało z liczby okazów w zbiorach. Przyziemny tryb życia, krótki i dość wczesny okres pojawu imagines, zmniejszają możliwość wykrycia tego gatunku. Doniesienia z Tatr i Karkonoszy nie zostały potwierdzone.
Jest to gatunek środkowoeuropejski, niżowy, na wschodzie spotykany w okolicach Moskwy, na południu podawany ze strefy stepowej lewobrzeżnej Ukrainy (Istomina 1972) oraz z terenów przedkarpackich na Ukrainie (Dolin, Sergijenko 1988).

Illustrations
... browse
Autosilis
nitidula
External data sources