Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Lepidopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Geometroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Geometridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Larentiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Catarhoegenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1204020    taxon code: 2318
taxonomy checked: YES
source of names: Buszko J. et Nowacki J. 2017 wykaz: J. Buszko
Data on distribution in Poland
Catarhoe cuculata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 7
 • Publications: no data
 • Collections: 4
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Motyl spotykany sporadycznie na brzegach lasów, polanach leśnych, przytorzach i łąkach. Pojawia się w dwu pokoleniach: od V do połowy VII oraz od końca VII do połowy IX. Gąsienice, liczniej od motyli spotykane, żerują przede wszystkim na kwiatach przytulii białej, żółtej i leśnej. Przebywając na łatwo dostępnych zewnętrznych częściach roślin, często ulegają atakom pasożytów, od których ginie znaczna ich liczba. W stadium poczwarki gatunek ten przeleguje jedną lub dwie zimy w oprzędzie między liśćmi na ziemi lub płytko w ziemi.
[50: Euphyia cucullata (Hufnagel 1767) – paśnik pasiak]

External data sources