Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chlaeniinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Chlaeniinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Chlaeniusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agostenussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Chlaenius (Agostenus) quadrisulcatus (G. Paykull, 1790)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002339    taxon code: 383
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Chlaenius quadrisulcatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 51
 • Publications: 35
 • Collections: 1
 • Publication authors: 30
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek ograniczony do północno-wschodniej części Europy Środkowej oraz północno-wschodniej Europy (nie znany z Norwegii), wykazywany nadto z Syberii. O rozmieszczeniu omawianego gatunku wiemy bardzo mało, w Polsce znany ze stosunkowo nielicznych stanowisk. Zasiedla głównie szlamiste pobrzeża rzek, dlatego też liczniej znajdowany w napływkach popowodziowych, w lecie natomiast niekiedy pojedynczo spotykany na suchszych miejscach piaszczystych.

External data sources