Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Eumolpinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Eumolpinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Chrysochusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Chrysochus asclepiadeusspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Chrysochus asclepiadeus asclepiadeus (P.S. Pallas, 1776)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1026442    taxon code: 4360
taxonomy checked: YES
Polish Red List: NT
 

source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Chrysochus asclepiadeus asclepiadeus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 86
 • Publications: 16
 • Collections: 3
 • Publication authors: 14
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, Azji Mniejszej, Azji Środkowej, Mongolii i w północnych Chinach. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w pięciu krainach, ale niektóre dane o jego występowaniu opierają się na znaleziskach w zeszłym stuleciu lub na początku XX wieku, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Omyłkowa jest wzmianka (Warchałowski 1971) jakoby gatunek ten był łowiony pod Warszawą, prawdopodobnie chodzi tu o stanowisko «Ruda Gawrychowska» na Pojezierzu Mazurskim. Chrząszcz występuje na słonecznych stanowiskach na niżu i w niższych położeniach górskich. Poławiany od czerwca do września. Żyje na ciemiężyku białokwiatowym — Vincetoxicum officinale Mnch., na którego korzeniach żeruje larwa.

External data sources