Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Chrysomelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Doryphorinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Chrysolininasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Chrysolinagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Chalcoideasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Chrysolina (Chalcoidea) analis (Linnaeus, 1767)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1024564    taxon code: 4399
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Chrysolina analis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 83
 • Publications: 53
 • Collections: 5
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący głównie w środkowej części Europy, na północ docierający do Danii, południowej Fennoskandii, Karelii i krajów nadbałtyckich, a na południe do Pirenejów, Alp i Starej Płaniny. W Polsce zasiedla tereny nizinne i górzyste na obszarze całego kraju, ale z niektórych krain nie był jeszcze wykazany. Spotykany na suchych, piaszczystych łąkach, polach, zboczach, przydrożach, pastwiskach i miedzach. Poławiany od wczesnej wiosny do jesieni. Roślina żywicielska nie jest znana.

Illustrations
... browse
Chrysolina
analis
External data sources