Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scirtoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Clambidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Clambinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Clambusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Clambus nigriclavis J.F. Stephens, 1835
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1013919    taxon code: 2569
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Clambus nigriclavis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 13
 • Publications: 2
 • Collections: 2
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek do niedawna nie notowany w środkowej części Europy i nie zaliczony przez A. Horiona (1949) do chrząszczy środkowoeuropejskich, chociaż opisany został przed 140 laty. W monografii omawianego rodzaju (Endrödy-Younga 1960) wykazany jako występujący nierzadko w całej Europie z wyjątkiem najbardziej północnych i południowych części. W Polsce notowany dotychczas tylko w wymienionej monografii z pojedynczych stanowisk w czterech krainach południowych; przy tym miejscowość Krościenko jako „Krościenko" jest podana błędnie z Czechosłowacji. Warunki środowiskowe nie znane.

External data sources