Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Cheliceratasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Arachnidaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Araneaeorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Agelenidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Coelotesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Coelotes atropos (C. Walckenaer, 1830)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 5000434    taxon code: 46
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Coelotes atropos - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: KFP regions — minimap
Statistics
 • Records: 13
 • Publications: 16
 • Collections: 2
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Zagadnienie nomenklatury gatunków Coeloles atropos (Wlk.) i Coelotes terrestris (Wid.) jest tak zawikłane, że bez rewizji materiałów dowodowych do prac wszystkich wcześniejszych autorów definitywne rozstrzygniecie problemu jest niemożliwe. Według Chrysanthusa (1965) gatunek podany przez nas jako Coelotes atropos (Wlk.) powinien nosić nazwę Coelotes saxatilis (Blackwall, 1833), a nasz Coelotes terrestris (Wid.) powinien nazywać się Coelotes atropos (Wlk.) (nazwy «atropos» i «terrestris» są synonimami subiektywnymi). Ponieważ jednak nie ma możliwości ustalenia, z jakim rzeczywiście gatunkiem miał do czynienia każdy z cytowanych autorów, a część oznaczeń jest z pewnością poprawna, musimy «wierzyć na słowo» i pozostawić sprawę nazewnictwa otwartą.
Gatunek europejski. Żyje w lasach, najczęściej pod kamieniami, rzadziej w sciółce i pod korą pniaków. Częstszy w górach i na pogórzach: Kulczyński (1881) łowił go w pasmie wysokości 300‒1800 m n.p.m.
[KFP 46: Coelotes atropos (Walckenaer, 1830)]

External data sources