Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Lepidopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Geometroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Geometridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Ennominaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Colotoisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1203759    taxon code: 2582
taxonomy checked: YES
source of names: Buszko J. et Nowacki J. 2017 wykaz: J. Buszko
Data on distribution in Poland
Colotois pennaria - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 24
 • Publications: no data
 • Collections: 5
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 4

Taxon description
Bardzo pospolity w środowiskach lasów liściastych i mieszanych motyl, pojawia się późną jesienią: od połowy IX do końca XI. Gąsienice o wielkiej zmienności barw — od jasnopopielatych do czarno uplamionych żerują na wielu drzewach liściastych jak dąb, wierzba, brzoza, lipa, drzewa owocowe i in. od V do VII. Wspólną cechą wszystkich gąsienic tego gatunku są dwie wystające czerwone brodawki na końcu ciała. Na zimę gąsienice zakopują się do ziemi i zamieniają się w poczwarki.
[78: Colotois pennaria (Linnaeus 1761) – mrzonka pierzak]

External data sources