Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Lepidopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cossoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cossidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cossinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cossusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1201913    taxon code: 1168
taxonomy checked: YES
source of names: Buszko J. et Nowacki J. 2017 wykaz: J. Buszko
Data on distribution in Poland
Cossus cossus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 13
 • Publications: 1
 • Collections: 5
 • Publication authors: 1
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Pospolity ten motyl, zaliczany w stadium gąsienicy do szkodników sadów oraz upraw wierzbowych i topolowych, lata od końca V do końca VIII. Gąsienice, wylęgłe z jaj kładzionych kupkami w zagłębieniach kory, żerują początkowo we wspólnym oprzędzie, pod korą drzew liściastych, takich jak wierzba, topola, osika, brzoza, olcha, drzewa owocowe oraz rzadziej także w iglastych. Gąsienice są drapieżne i oprócz pokarmu roślinnego zjadają również inne gąsienice, szczególnie nieruchome w czasie linienia lub poczwarki. Okres ich rozwoju trwa od dwu do czterech lat. Jesienią można napotkać dorosłą gąsienicę, poszukującą odpowiedniego miejsca do zbudowania oprzędu na zimę. Okres zimowy spędza ona w oprzędzie z drobin pogryzionej kory i miazgi drzewnej, umieszczonym blisko powierzchni pnia drzewnego. Po zimowaniu nie żeruje. Tuż przed wylęgiem motyla poczwarka przebija oprzęd i wydostaje się na zewnątrz pnia. Często gąsienica znajduje również odpowiednie miejsce do przepoczwarczenia się w napotkanych po drodze gałęziach, w spróchniałych starych pniach, a nawet między łodygami wrzosu. W poczwarkę zamienia się na wiosnę w tym samym oprzędzie, w którym zimowała. Skórka poczwarki po wylęgu motyla wystaje zwykle do połowy z przebitego oprzędu. W hodowli gąsienice można żywić również chlebem, chudym ciastem i surowymi ziemniakami. Przy właściwie podawanym pokarmie i stałej temperaturze okres całkowitego rozwoju trwa u tego gatunku krócej niż rok.
[1: Cossus cossus (Linnaeus 1758) – trociniarka czerwica]

External data sources