Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Tenebrionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Alleculinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cteniopodinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cteniopusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Rhinobarussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cteniopus (Rhinobarus) sulphuripes (E.F. Germar, 1824)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021507    taxon code: 4018
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Iwan
Data on distribution in Poland
Cteniopus sulphuripes - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 42
 • Publications: 19
 • Collections: 4
 • Publication authors: 19
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią Europę oraz na ciepłych stanowiskach w południowo-wschodnim obszarze Europy środkowej, wykazywany też z Azji Mniejszej. W Polsce ten ciepłolubny chrząszcz jest bardzo rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w zachodniej części kraju. W ubiegłym stuleciu wykazano go z okolic Warszawy, czego późniejsze badania nie potwierdziły (Burakowski 1976). Występuje głównie na miejscach nasłonecznionych i na zboczach kserotermicznych. Bionomia nie jest poznana. Postacie dojrzałe poławiano wiosną na kwiatach różnych roślin baldaszkowatych i złożonych.

Illustrations
... browse
Cteniopus
sulphuripes
External data sources