Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Curculioninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Curculiogenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Curculio villosus Fabricius, 1781
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046313    taxon code: 5348
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Curculio villosus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 78
 • Publications: 34
 • Collections: 7
 • Publication authors: 32
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek szeroko rozsiedlony w całej Europie prócz jej skrajnych obszarów północnych, na wschód przez Syberię docierający do Kraju Nadmorskiego; poza tym notowany z Afryki Północnej. W Polsce występuje głównie na terenach nizinnych i wyżynach, prawdopodobnie we wszystkich krainach, ale z niektórych wykazywany na podstawie danych sprzed przeszło 100 lat, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi znaleziskami. Larwy tego chrząszcza żerują w wyroślach na pączkach różnych gatunków dębów — Quercus L. Wyrośla te wywołane są żerem larw błonkówki Biorrhiza pallida Ol. (Cynipidae). Samice składają jaja w kwietniu-maju do bladych, okrągławych wyrośli o średnicy 1,5-3,0 cm. Larwy żerują w ciągu 2-3 tygodni w gąbczastych tkankach wyrośli, następnie opuszczają wyrośla i wdrążają się w glebę, gdzie przepoczwarczają się w kwietniu następnego roku. W dużych wyroślach może żerować kilkanaście larw słonika, co powoduje, że tylko część larw błonkówek odbywa pełny rozwój.

Illustrations
... browse
Curculio
villosus
External data sources