Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scirtoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scirtidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cyphongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cyphon coarctatus G. Paykull, 1799
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1013927    taxon code: 2578
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Cyphon coarctatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 149
 • Publications: 42
 • Collections: 13
 • Publication authors: 38
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie, na północy docierający do koła podbiegunowego; w południowej i środkowej części kontynentu należy do najczęściej spotykanych gatunków omawianego rodzaju. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk. Zamieszkuje pobrzeża różnego typu wód z wyjątkiem silnie kwaśnych torfowisk.

Illustrations
... browse
Cyphon
coarctatus
External data sources