Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Omaliinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Dropephyllagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Dropephylla linearis (Zetterstedt, 1828)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1040542    taxon code: 1274+1277+1278
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Dropephylla linearis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 65
 • Publications: 24
 • Collections: 3
 • Publication authors: 24
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 1278: Hapalaraea scabriuscula] Gatunek rozmieszczony w północnej Europie oraz w wyższych partiach górskich środkowej Europy. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany. Występuje w murszejących drzewach liściastych i iglastych, w hubach, a także pod odstającą korą.
[KFP 1277: Hapalaraea linearis] Gatunek borealno-alpejski, znany z Wysp Brytyjskich i całej Fennoskandii, Pirenejów oraz ze środkowej Europy. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany tylko z trzech stanowisk, przy tym od przeszło 50 lat nie notowany. Znajdowany przeważnie pod odstającą korą i w hubach nadrzewnych.
[KFP 1274: Dropephylla elegans] Gatunek europejski, znany z nielicznych rozproszonych stanowisk, notowany z Pirenejów, Nadrenii, południowych Włoch, Sudetów i Beskidów. Wzmianki o występowaniu w Sudetach opierają się jedynie na wiadomości sprzed przeszło stu laty, podanej przez Kraatza (1858) oraz na podstawie okazu typowego pochodzącego z Kłodzka (Lohse 1964). Obecnie występowanie w Polsce winno być udokumentowane nowymi materiałami. Warunki ekologiczne nie znane.

Illustrations
... browse
Dropephylla
linearis
External data sources