Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elmidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Elminitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Elminasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Elmisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Elmis latreillei Bedel, 1878
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014669    taxon code: 2644
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Elmis latreillei - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 73
 • Publications: 40
 • Collections: 7
 • Publication authors: 43
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek górski, zamieszkujący Europę środkową, Francję, Włochy północne i Siedmiogród. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w siedmiu krainach południowych, na ogół rzadko znajdowany, częściej tylko w Sudetach. Zasiedla zimne wody źródeł i bystro płynących strumieni; występuje aż do strefy alpejskiej. Poławiany wśród mchów wodnych oraz na pobrzeżach wód pod kamieniami i kawałkami drewna.

Illustrations
... browse
Elmis
latreillei
External data sources