Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Lepidopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Geometroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Geometridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Larentiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Eulithisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Eulithis pyropata (Hübner, 1809)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1204067    taxon code: 2349
taxonomy checked: YES
source of names: Buszko et Nowacki 2017 wykaz: J. Buszko
Data on distribution in Poland
Eulithis pyropata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 4
 • Publications: no data
 • Collections: 1
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rzadki, występuje lokalnie w okolicach podmokłych i wilgotnych. Motyl pojawia się w VII i VIII na brzegach lasów, polanach leśnych i w ogrodach. Gąsienice żerują od V do VII na liściach dzikiej czarnej porzeczki. Są one zupełnie podobne do gąsienic L. mellinata, różnią się od nich dwiema wyraźnymi białawymi liniami, szeroko rozstawionymi, idącymi wzdłuż grzbietowej strony ciała. Na ilustracji pokazana została gąsienica przed przepoczwarczeniem. Gatunek zimuje w stadium jaja.
[43: Lygris pyropata (Huebner 1800-1809) – nacinek zorzyniak]

External data sources