Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthophaginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Geodromicusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Geodromicussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Geodromicus (Geodromicus) plagiatus (Fabricius, 1798)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1006925    taxon code: 1331
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Geodromicus plagiatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 47
 • Publications: 29
 • Collections: 2
 • Publication authors: 28
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek borealno-górski, rozprzestrzeniony w północnej części Holarktyki, w Europie znany z całej Fennoskandii, Wysp Brytyjskich oraz z obszarów górskich i pogórzy w środkowej Europie, na południe sięgający do północnych Włoch, Bośni i Hercegowiny oraz Siedmiogrodu. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Występuje na ogół lokalnie i dość rzadko na pobrzeżach potoków i rzek, wśród żwiru, pod kamieniami i napływkami, najczęściej w obrębie oprysku wody.

External data sources