Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthophaginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Geodromicusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Geodromicussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Geodromicus (Geodromicus) suturalis (J.Th. Lacordaire, 1835)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1044704    taxon code: —(1331c)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 0
 • Publications: no data
 • Collections: no data
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w wyższych strefach Pirenejów i Alp. O danych odnośnie zasiedlenia Prus i Śląska wątpi A. Horion (1963). Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, wzmianki ogólnikowe o występowaniu w Polsce omawianego gatunku zdają się być niewiarygodne.

External data sources