Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Ceutorhynchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Ceutorhynchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Glocianusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Glocianus inhumeralis (S.S. Schultze, 1897)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046049    taxon code: 5586
taxonomy checked: YES
Polish Red List: LC
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Glocianus inhumeralis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 21
 • Publications: 15
 • Collections: 1
 • Publication authors: 15
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek mało znany, aczkolwiek od jego opisu upłynęło już sto lat; notowany dotychczas z nielicznych stanowisk w północnej Hiszpanii, północnych Włoszech, Bośni, na Węgrzech, Słowacji, w Polsce i zachodniej Ukrainie. W Polsce znany z pięciu południowych krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk i małej liczby złowionych osobników. Biologia tego ryjkowca i jego cykl rozwojowy nie są znane. Imagines były poławiane w Polsce w maju lub czerwcu; w Rumunii łowiono go na gorczyczniku pospolitym — Barbarea vulgaris R. Br., roślinie rosnącej na wilgotnych łąkach, przydrożach i żwirowiskach. Jedyna wzmianka o wymaganiach ekologicznych tego ryjkowca jest podana z Bieszczadów, gdzie jeden okaz został wysiany ze ściółki w zbiorowisku olszyny karpackiej w miejscu cienistym i wilgotnym (Knutelski, Grzęda i Mazur 1986).

Illustrations
... browse
Glocianus
inhumeralis
External data sources