Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Diaperinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Diaperinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Adelininasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Gnatocerusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Gnatocerussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Gnatocerus (Gnatocerus) cornutus (Fabricius, 1798)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021341    taxon code: 3984
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2008 wykaz: D. Iwan
Data on distribution in Poland
Gnatocerus cornutus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 85
 • Publications: 18
 • Collections: 15
 • Publication authors: 24
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek kosmopolityczny, jego pierwotną ojczyzną jest prawdopodobnie Ameryka Środkowa; występuje jako synantrop w prawie całej Europie. W Polsce chrząszcz mało znany, podany tylko z pojedynczych miejscowości w sześciu krainach. Gatunek stale zawlekany do Europy z produktami żywnościowymi z obszarów o gorącym klimacie. Na nowych terenach może utrzymać się dłuższy czas tylko w ciepłych siedliskach, magazynach, młynach, piekarniach, sklepach i mieszkaniach. Żeruje na zbożu i jego przetworach. Cykl rozwojowy trwa około 7 miesięcy. Samica składa po 2-3 jaja dziennie w okresie około 8 miesięcy. Rozwój larwalny trwa 2-3 miesiące. Optymalne warunki rozwoju tego chrząszcza są przy temperaturze około +30°C.

Illustrations
... browse
Gnatocerus
cornutus
External data sources