Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cleroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Trogossitidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Peltinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Lophocaterinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Grynocharisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1017179    taxon code: 3123
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Grynocharis oblonga - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 150
 • Publications: 45
 • Collections: 11
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony w północnej i środkowej części Europy, docierający na południe do Pirenejów, północnych Włoch, Jugosławii. Rumunii i Podola. W Polsce, prócz wyższych gór, występuje prawdopodobnie wszędzie. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy żerują w martwym, miękkim, zmurszałym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza wierzb i topól, mogą występować poza tym w martwym bielu dębu, buka, graba i olchy. Postacie dojrzałe bywają poławiane w zmurszałym drewnie, pod odstającą korą i w żerowiskach larw innych owadów. Zarówno larwy, jak i postacie dojrzałe przezimowują.

Illustrations
... browse
Grynocharis
oblonga
External data sources