Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Gyrinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Gyrininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Gyrinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Gyrinussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Gyrinus (Gyrinus) urinator J.K.W. Illiger, 1807
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000055    taxon code: 683
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Gyrinus urinator - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 27
 • Publications: 20
 • Collections: 3
 • Publication authors: 17
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący swym zasięgiem południową i zachodnią Europę oraz północną Afrykę. W środkowej Europie spotykany sporadycznie i pojedynczo, zdaje się, że nie tworzy on tu trwałych populacji. Dane o nielicznych stanowiskach w Polsce wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje zarówno w wodach słodkich jak i w słonawych, w czystych wodach drobnych zbiorników wodnych oraz spokojnych miejscach wolno płynących wód.

Illustrations
... browse
Gyrinus
urinator
External data sources