Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Haliplidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Haliplusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Liaphlussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Haliplus (Liaphlus) fulvus (Fabricius, 1801)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000119    taxon code: 519
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Haliplus fulvus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 71
 • Publications: 49
 • Collections: 3
 • Publication authors: 51
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozmieszczony gatunek zachodnio-palearktyczny. Występuje w całej Europie od skrajnej północy, na południe sięga aż do północnej Afryki, notowany również z Syberii, Kazachstanu, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko zarówno na niżu jak i w górach. W Tatrach poławiany powyżej górnej granicy lasu. Żyje w zbiornikach wodnych różnych typów, zarówno w wodach czystych jak i torfowiskowych.

Illustrations
... browse
Haliplus
fulvus
External data sources