Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Haliplidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Haliplusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Liaphluspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Haliplus (Liaphlus) fulvus (Fabricius, 1801)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1000119    kod taksonu: 519
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2003 checklist: M. Przewoźny
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Haliplus fulvus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 71
 • Publikacje: 49
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 51
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Szeroko rozmieszczony gatunek zachodnio-palearktyczny. Występuje w całej Europie od skrajnej północy, na południe sięga aż do północnej Afryki, notowany również z Syberii, Kazachstanu, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko zarówno na niżu jak i w górach. W Tatrach poławiany powyżej górnej granicy lasu. Żyje w zbiornikach wodnych różnych typów, zarówno w wodach czystych jak i torfowiskowych.

Ilustracje
... przeglądaj
Haliplus
fulvus
Zewnętrzne źródła danych