Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Cheliceratasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Arachnidaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Araneaeorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Salticidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Heliophanusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Heliophanus dampfi Schenkel, 1923
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 5000551    taxon code: 648
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Heliophanus dampfi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: KFP regions — minimap
Statistics
 • Records: 6
 • Publications: 4
 • Collections: 1
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Rzadko dotychczas podawany gatunek, znany głównie z torfowisk wysokich w Polsce, NRD, Czechosłowacji, obwodzie kaliningradzkim w ZSRR, Szwecji i Finlandii. Heliophanus dampfi Schenkel opisany został na podstawie jednego samca, Heliophanus mariae F. Dahl na podstawie jednej samicy. Wspólne występowanie obu tych płci (Miller 1951, który opisał «brakującego» samca Heliophanus mariae F. Dahl, M. Moritz – informacja ustna) wzbudziło podejrzenie, że należą one do jednego gatunku. Informacje o zsynonimizowaniu obu nazw zawdzięczamy dr M. Harm (Dessau) i drowi M. Moritzowi (Berlin). Nasza analiza typów i innych okazów obu form przechowywanych w Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie przekonała nas o słuszności opinii arachnologów niemieckich.
[KFP 648: Heliophanus dampfi Schenkel, 1923]

External data sources