Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Rhopalohelophorus — subordinate taxa:
Taxon count: 26
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Hydrophiloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Helophoridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Helophorusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhopalohelophorussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Helophorus (Rhopalohelophorus) confrater A. Kuwert, 1886
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1004390    taxon code: 733
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EX?
 

source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Helophorus confrater - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 24
 • Publications: 16
 • Collections: 1
 • Publication authors: 14
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek górski, występujący głównie w Sudetach i Karpatach, notowany również z Alp Transylwańskich, Gór Bihorskich i Rodopów. W Polsce nadzwyczaj rzadko spotykany, poławiany głównie z źródliskach potoków spływających ze Śnieżnika Kłodzkiego. Niekiedy znoszony wezbranymi wodami na niżej położone stanowiska dolinne, gdzie znajdowany pod napływkami, takim właśnie stanowiskiem prawdopodobnie była Nysa na Śląsku Dolnym, gdzie jednak nie ma warunków do stałego zasiedlenia. Wzmianka G. G. Jakobsona (1913) o występowaniu omawianego gatunku w «Galicji» dotyczy właściwie terenu poza naszą granicą (Czarnohora w Ukraińskiej SRR).

External data sources