Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Dytiscidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Hydroporinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Hygrotinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Hygrotusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Coelambussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Coelambus kaszabi Guéorguiev, 1970
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1000920   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Coelambus kaszabi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 34
 • Publications: 23
 • Collections: 4
 • Publication authors: 20
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek halofilny, rozmieszczony w południowej i środkowej Europie oraz południowej części Skandynawii, notowany nadto z północnej Afryki, Zakaukazia, ze stepów zachodniej Syberii i środkowej Azji po Zabajkale. W Polsce pewne stanowiska leżą w pobliżu Bałtyku. Gatunek jakoby znaleziony był koło Wrocławia przed przeszło 100 laty przez M. Uechtritza (Letzner 1871, 1885). Dane ze Śląska Dolnego niepewne (Schwarz 1870b, Gerhardt 1891e), również niepewne z Wyżyny Lubelskiej (Galewski 1971). Żyje w wodach słonawych mających połączenia z morzem łub w zalewanych przez wodę morską, spotykany również na słonawiskach śródlądowych.

Illustrations
... browse
Hygrotus
parallellogrammus
External data sources