Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Hyperinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Hyperinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Hyperagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Kippenbergiasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Hypera (Kippenbergia) arator (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046844    taxon code: 5414
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Hypera arator - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 438
 • Publications: 151
 • Collections: 16
 • Publication authors: 108
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony prawie w całej Europie, docierający w Szwecji do skrajnych obszarów północnych; notowany ponadto z Syberii i Afryki Północnej. W Polsce występuje na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zamieszkuje łąki, pastwiska, ugory, miedze, miejsca ruderalne i pobrzeża lasu, zwłaszcza na terenach suchych. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były podawane różne gatunki z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae), jak łyszczec polny — Gypsophila muralis L., firletka poszarpana — Lychnis flos-cuculi L., wyżpin jagodowy — Cucubalus baccifer L., lepnica rozdęta — Silene inflata (Salisb.) Sm., sporek polny — Spergula arvensis L., muchotrzew polny — Spergularia rubra (L.) Presl, goździk kartuzek — Dianthus carthusianojrum L. i goździk kropkowany — D. deltoides L. Pojaw postaci dojrzałych jest rozciągnięty w czasie — chrząszcze poławiano od kwietnia do końca września. Larwy przepoczwarczają się w białym lub żółtym kokonie. Omawiany gatunek wyrządza niekiedy szkody w uprawach goździków, zwłaszcza w lipcu i sierpniu.

Illustrations
... browse
Hypera
arator
External data sources