Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxystomatinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Synapiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ischnopterapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Ischnopterapionsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ischnopterapion (Ischnopterapion) loti (W. Kirby, 1808)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027200    taxon code: 4921
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Ischnopterapion loti - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 686
 • Publications: 124
 • Collections: 15
 • Publication authors: 78
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Palearktyce, w Europie sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce rozprzestrzeniony od Bałtyku aż po Tatry, nie znany dotychczas tylko z Puszczy Białowieskiej. Zasiedla łąki, pastwiska i pobrzeża wód. Żyje na komonicy zwyczajnej — Lotus corniculatus L., komonicy błotnej — L. uliginosus Schk. oraz słonolubnej komonicy wąskolistnej — L. tenuifolius (L.) Rchb. Larwa żeruje i odbywa rozwój w strączkach, powodując ich zniekształcenia. W jednym strączku mogą występować 2-3 larwy.

Illustrations
... browse
Ischnopterapion
loti
External data sources