Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lepturinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Lepturinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Lepturagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Lepturasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Leptura quadrifasciataspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Leptura (Leptura) quadrifasciata quadrifasciata Linnaeus, 1758
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022442    taxon code: 4089
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Leptura quadrifasciata quadrifasciata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 584
 • Publications: 145
 • Collections: 28
 • Publication authors: 115
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 6

Taxon description
Gatunek północnopalearktyczny, rozprzestrzeniony w północnej, środkowej i południowo-wschodniej części Europy, docierający na wschód przez Syberię do północnych obszarów Mongolii i Chin, Korei, Sachalinu i Japonii. W obrębie swego areału w miarę posuwania się z zachodu na wschód jest coraz częściej spotykany. W Fennoskandii przekracza koło podbiegunowe, a w środkowej Europie występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych, docierając do strefy subalpejskiej. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry. Zamieszkuje wilgotne drzewostany liściaste. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w czerwcu i trwa do sierpnia. Chrząszcze odżywiają się pyłkiem kwiatowym. Najczęściej są poszukiwane kwiaty roślin baldaszkowatych (Umbelliferae) i różowatych (Rosaceae). Samica składa jaja w szczeliny martwego drzewa w pniach, pniakach i leżaninie. Jako drzewa żywicielskie podawano głównie drzewa liściaste, jak brzoza, osika, olcha, wierzba, topola, jarzębina i leszczyna. Larwy żerują w wilgotnym, będącym w stanie początkowego rozkładu drewnie, drążąc w nim podłużne chodniki. Zwykle po trzecim zimowaniu larwa w czerwcu sporządza na końcu chodnika owalną komorę poczwarkową.

External data sources