Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elmidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Elminitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Elminasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Limniusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Limnius muelleri (W.F. Erichson, 1847)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1038965    taxon code: 2650
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Limnius muelleri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 22
 • Publications: 15
 • Collections: 2
 • Publication authors: 14
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i środkowej części Europy, przy tym w obszarze rozmieszczenia w miarę posuwania się na północ i wschód coraz rzadziej spotykany. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, notowany jedynie z pojedynczych stanowisk w trzech krainach. Występowanie na Pojezierzu Mazurskim wymaga potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż dane z tego obszaru oparte są na chrząszczach znalezionych przed przeszło stu laty i nie zachowanych w zbiorach muzealnych. Występuje na obszarach nizinnych i pagórkowatych w nasłonecznionych wodach jezior, rzek i większych strumieni. Poławiany również, zwłaszcza wieczorem, na niskich roślinach nadbrzeżnych.

External data sources