Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elmidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Macronychinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Macronychusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Macronychus quadrituberculatus Ph.W.J. Müller, 1806
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014742    taxon code: 2654
taxonomy checked: YES
Polish Red List: NT
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Macronychus quadrituberculatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 55
 • Publications: 30
 • Collections: 6
 • Publication authors: 34
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek znany głównie z Europy Zachodniej, notowany również z izolowanych stanowisk w południowej części Europy Środkowej, wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany jedynie z trzech stanowisk, przy tym dane o rozmieszczeniu pochodzą sprzed 60, a nawet 100 lat. Wobec odległych czasowo doniesień, występowanie w naszym kraju winno być udokumentowane nowymi materiałami. Według L. Hildta (1914: 129) znaleziony przez J. Wańkowicza w Orawicy, ale jest to miejscowość leżąca na Orawie po stronie słowackiej, a nie na Śląsku Górnym, jak to błędnie podaje w swej pracy L. Hildt (1914: 30). Zasiedla głównie wody płynące o silnym prądzie, notowany jednak również z wód stojących, a nawet zanikającej, wysychającej kałuży. Występuje przeważnie na kamieniach obrośniętych gęsto glonami i okrzemkami, nadto w zanurzonym, gnijącym drewnie.

External data sources