Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Malthininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Malthininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Malthinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Malthinussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Malthinus (Malthinus) frontalis (Th. Marsham, 1802)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1031736    taxon code: 2954
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Malthinus frontalis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 61
 • Publications: 28
 • Collections: 2
 • Publication authors: 23
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek europejski, zamieszkujący głównie Europę Środkową oraz lokalnie występujący w zachodniej i południowej części kontynentu; wykazywany poza tym z południowych prowincji Fennoskandii. W Polsce znany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w siedmiu tylko krainach. Występuje na terenach nizinnych i przedgórzach oraz w szerokich dolinach górskich do wysokości około 2400 m n.p.m. — jest wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo znajdowany. Występuje w czerwcu i lipcu. Znajdowano go na gałęziach świerka pospolitego — Picea excelsa (Lam.) Lk.

Illustrations
... browse
Malthinus
frontalis
External data sources