Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2014
authors: Plewa R., Jaworski T., Hilszczański J.
title: Martwe drewno a jakościowa i ilościowa struktura chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych w drzewostanach dębowych.
periodical: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowievol.: 41issue: 4pages: 279-299
short citation: Plewa et al. 2014b
BioMap ID: 20103