Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Coccinellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scymninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Scymninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Nephusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Nephussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Nephus (Nephus) redtenbacheri (M.E. Mulsant, 1846)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1019211    taxon code: 3582
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: P. Ceryngier
Data on distribution in Poland
Nephus redtenbacheri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 82
 • Publications: 39
 • Collections: 13
 • Publication authors: 41
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w Europie od Francji, północnych Włoch i Półwyspu Bałkańskiego aż do skrajnych obszarów północnych, notowany ponadto z Islandii, Grenlandii, Kaukazu, Azji Mniejszej i Algierii. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, docierając do strefy subalpejskiej. Występuje lokalnie w zbiorowiskach roślin zielnych na terenach bagnistych i torfowiskowych, mokradłach śródleśnych, nieużytkach, wilgotnych łąkach i pobrzeżach wód oraz w lasach łęgowych. W Bieszczadach znajdowano go na połoninach, na ziemi wśród szczątków roślin przy podstawie kęp goryczek (B. Burakowski*). Zimuje w ściółce, na ziemi między zeschłymi trawami, roślinami zielnymi i bylinami.

Illustrations
... browse
Nephus
redtenbacheri
External data sources