Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2006
authors: Gutowski J.M., Buchholz L., Kubisz D., Ossowska M., Sućko K.
title: Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych.
periodical: Leśne Prace Badawczevol.: 4pages: 101-144
short citation: Gutowski et al. 2006b
BioMap ID: 10096