Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Anthicidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Notoxinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Notoxusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Notoxus trifasciatus P. Rossi, 1792
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022130    taxon code: 3884
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Notoxus trifasciatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 59
 • Publications: 22
 • Collections: 4
 • Publication authors: 30
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w Europie Południowej oraz występujący lokalnie na kserotermicznych stanowiskach w południowej części Europy środkowej, notowany ponadto z Algierii i Kaukazu. W Polsce chrząszcz znany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Na terenach nizinnych zasiedla głównie pobrzeża większych rzek, a na terenach górskich, kserotermiczne zbocza. Poławiany od czerwca do sierpnia na kwiatach bylin i roślin zielnych oraz na gałęziach wierzb.

Illustrations
... browse
Notoxus
trifasciatus
External data sources