Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ipinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Pityogenesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Pityogenes trepanatus (Nördlinger, 1848)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027780    taxon code: 4773
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Pityogenes trepanatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 50
 • Publications: 33
 • Collections: 1
 • Publication authors: 32
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony głównie w środkowej części kontynentu, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i Fennoskandii. W Polsce rytownik znaczony jest dość rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach. Żeruje głównie na sośnie pospolitej, rzadziej na sośnie czarnej. Opada głównie grubsze i cieńsze gałęzie uschniętych lub usychających drzew. Żerowiska typu gwiaździstego głęboko wygryzione w bielu. Zimuje w stadium larwy oraz postaci dojrzałej.

External data sources