Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aplemoninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Pseudoperapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Pseudoperapion brevirostre (J.F.W. Herbst, 1797)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1026852    taxon code: 4873
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Pseudoperapion brevirostre - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 666
 • Publications: 84
 • Collections: 12
 • Publication authors: 58
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy, notowany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Algierii. W Polsce, aczkolwiek nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla głównie ciepłe i suche środowiska. Żyje na dziurawcu kosmatym — Hypericum hirsutum L., dziurawcu zwyczajnym — H. perforatum L. i dziurawcu rozesłanym — H. humifusum L. Postacie dojrzałe odżywiają się tkankami liści, wygryzając w nich otwory. Larwy żerują w puszkach owocowych, gdzie wyżerają niedojrzałe nasiona. W jednej puszce może występować wiele larw. Przepoczwarczenie następuje pod koniec lipca, niektóre opóźnione larwy znajdowano jeszcze w końcu sierpnia w towarzystwie poczwarek i młodych chrząszczy.

Illustrations
... browse
Pseudoperapion
brevirostre
External data sources