Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Staphylininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Staphylininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Quediinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Quediusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Quediussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Quedius (Quedius) unicolor H. Kiesenwetter, 1847
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1011911    taxon code: 1812
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Quedius unicolor - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 63
 • Publications: 50
 • Collections: no data
 • Publication authors: 50
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Europejski gatunek o ograniczonym zasięgu do terenów górzystych, głównie w środkowej części kontynentu, na zachód sięgający do Francji, a na południe do północnych Włoch. W Polsce jest chrząszczem rzadko spotykanym, łowionym na kilku stanowiskach wyżynnych i górskich. Spotykany w górach, głównie w strefie subalpejskiej i alpejskiej, pod kamieniami i wilgotnymi płatami mchów. Okazy pochodzące z terenów nizinnych odnoszą się prawdopodobnie do osobników zniesionych z gór wodami powodziowymi.

External data sources