Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Dytiscidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Colymbetinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Colymbetinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Rhantusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhantussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Rhantus (Rhantus) consputus (J. Sturm, 1834)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000420    taxon code: 642
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Rhantus consputus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 56
 • Publications: 34
 • Collections: 2
 • Publication authors: 28
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i południowo-wschodniej Europie oraz południowej Syberii do Zabajkala. W Polsce jest chrząszczem rzadko spotykanym, nie łowionym od roku 1943. Występuje w skąpo zarośniętych zbiornikach wodnych o dnie gliniasto-ilastym jak kałuże, stawy, starorzecza, rowy na łąkach.

Illustrations
... browse
Rhantus
consputus
External data sources